ΕΣΠΑ Πάτρα

Openmind Consulting

(Εταιρία πιστοποιημένη με ISO 9001:2015)

Openmind Consulting Συμβουλευτική Eπιχειρήσεων και Oργανισμών εξειδικευμένη στην μελέτη και εκπόνηση αναπτυξιακών και επιδοτούμενων προγραμμάτων για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων.

Επίσης εξειδικεύεται στον έλεγχο και την πιστοποίηση των επενδυτικών έργων επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για λογαριασμό δημόσιων φορέων και τραπεζών και μεγάλων εταιριών όπως της Eurobank, Ευρωσύμβουλοι ΑΕ κα. Τέλος σε συνεργασία με την Eurobank  αποτελεί μονάδα στεγαστικής πίστης με Online πρόσβαση στο σύστημα της τράπεζας για την έκδοση δανείων ιδιωτών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣTEΛEYTAIA ΝΕΑ

Ενεργά ΕΣΠΑ Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Επιδότηση Τόκων σε Νέα Δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Επιδότηση Τόκων σε Νέα Δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Νέο ΕΣΠΑ για Επιδότηση Τόκων Νέων δανείων. (Ενεργό)

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων
Ενεργά ΕΣΠΑ Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων

Νέο ΕΣΠΑ για επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων. (Ενεργό)

Νέο ΕΣΠΑ για εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών
News Αναμενόμενα ΕΣΠΑ Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Νέο ΕΣΠΑ για εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών

Νέο πρόγραμμα για επαγγελματίες αλιείς . (Αναμενόμενο)

Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα
News Αναμενόμενα ΕΣΠΑ Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

Νέο πρόγραμμα για υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. (Αναμενόμενο)

Ενεργά Προγράμματα Leader

Συνέντευξη Τύπου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Συνέχιση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ...-Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των δράσεων ενίσχυσης ρευστότητας της αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Αποτελέσματα για το Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων 18-29 ετών-Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προκηρύσσει διαγωνισμό για το έργο «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020» ...-9η Μαΐου - Ημέρα της Ευρώπης-Ο καταλυτικός ρόλος των πόρων του ΕΣΠΑ στη στήριξη της επιχειρηματικότητας-Από τις 20 Μαίου η υποβολή νέων αιτήσεων για το Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ-Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το πρόγραμμα Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα ...-Συμμετοχή της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην πιλοτική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Διαχειριστικών ...