ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης του νέου προγραμματος ΕΣΠΑ Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων Κατάσταση Προγράμματος Ενεργό Ποσοστό Επιδότησης Από 45 έως και 60% Υποβολές Αιτήσεων Παράταση αιτήσεων έως 22/3/2024 ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης του νέου προγραμματος ΕΣΠΑ Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Η τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.…

ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης του νέου προγραμματος ΕΣΠΑ για την ενίσχυση νεοσυστατων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κατάσταση Προγράμματος Ενεργό Ποσοστό Επιδότησης Από 45 έως και 60% Υποβολές Αιτήσεων Παράταση αιτήσεων έως 22/3/2024 ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης του νέου προγραμματος ΕΣΠΑ  για την ενίσχυση νεοσυστατων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας. Η ενίσχυση της…