Επένδυση και Παροχή εγγυήσεων

Παροχή εγγυήσεων ρευστότητας σε επιχειρήσεις μέσω της ΕΑΤ

Παροχή εγγυήσεων ρευστότητας σε επιχειρήσεις μέσω της ΕΑΤ Κατάσταση Προγράμματος Αναμένεται Προδημοσίευση Ποσοστό εγγύησης Έως  80% Υποβολές Αιτήσεων – Στο προσεχές διάστημα αναμένεται από την ΕΑΤ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) η προκήρυξη νέου προγράμματος για επιχειρήσεις το οποίο αφορά στην παροχή εγγύησης από την ΕΑΤ για νέα επαγγελματικά δάνεια Επενδυτικού σκοπού & Κεφαλαίων Κίνησης. Δικαιούχοι: Υφιστάμενες…