Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» 2024 για επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Ερευνώ-Καινοτομώ για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Ερευνώ-Καινοτομώ Έρευνα και Ανάπτυξη για Επιχειρήσεις Κατάσταση Προγράμματος Ενεργό Επιδότηση Έως 80% Υποβολές Αιτήσεων από 6/6/2024 έως 30/7/2024 Η νέα δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η Παρέμβαση I της δράσης, «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις», προσφέρει σημαντική οικονομική στήριξη σε…