Openmind | e-mail: info@open-mind.gr | τηλ.: 2610 343494 (10 γραμμές)Δεκτές Όλες οι Πιστωτικές και Χρεωστικές κάρτες

Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου - Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Copyright © 2022 by "Openmind"
φαψεβοοκ οπενμινδ
openmind consulting youtube
google οπενμινδ
φαψεβοοκ οπενμινδ
openmind consulting youtube
Openmind | e-mail: info@open-mind.gr
τηλ.: 2610 343494 (10 γραμμές)
Δεκτές Όλες οι Πιστωτικές και Χρεωστικές κάρτες


Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου


Copyright © 2015 by "Openmind"
φαψεβοοκ οπενμινδ
openmind consulting youtube
Openmind
e-mail: info@open-mind.gr
τηλ.: 2610 343494 (10 γραμμές)
Δεκτές Όλες οι Πιστωτικές και Χρεωστικές κάρτες


Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου


Copyright © 2022 by "Openmind"
2. Ποια η διαφορά της από το
πρόγραμμα "Φωτοβολταϊκά στη
Στέγη";

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα
Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, με την
αυτοπαραγωγή δεν πουλάμε την
ενέργεια που παράγουμε σε μία
συμφωνημένη τιμή στο δίκτυο, αλλά τη
χρησιμοποιούμε για δική μας
κατανάλωση συμψηφίζοντας τις
παραγόμενες κιλοβατώρες με αυτές που
καταναλώνουμε από το Δίκτυο
πληρώνοντας μόνο αυτές τις
κιλοβατώρες που πιθανόν έχουμε
καταναλώσει επιπλέον από αυτές που
έχουμε παράξει.

Πχ. Αν στο εκκαθαριστικό λογαριασμό
του 2ου τετραμήνου της ΔΕΗ έχουμε
καταναλώσει 2.000 Kwh και στο
αντίστοιχο διάστημα έχουμε παράξει
3.000 Kwh δεν θα πληρώσουμε καθόλου
ενέργεια και ρυθμιζόμενες χρεώσεις
(ΕΤΜΕΑΡ ,ΑΠΕ κτλ)  στην ΔΕΗ και θα
πιστωθούν και οι επιπλέον 1.000 Kwh
στον επόμενο λογαριασμό.

Σήμερα το κόστος των φωτοβολταϊκών
έχει μειωθεί τόσο που πλέον συμφέρει
περισσότερο η αγορά και λειτουργία
ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για 25-
30 χρόνια από την αγορά του ηλεκτρικού
ρεύματος από το δίκτυο για το ίδιο
διάστημα. Ανάλογα με την κατανάλωση,
η απόσβεση πραγματοποιείται από 2 έως
5 χρόνια (ανάλογα με το αν αφορά
Οικιακή ή Επαγγελματική σύνδεση).

Σημαντική επίσης διαφορά είναι ότι έως
σήμερα ο «συμψηφισμός» με τη ΔΕΗ
γινόταν σε χρηματική αξία με βάση την
Κιλοβατώρα, με τιμή που καθοριζόταν
στη σύμβαση, οπότε οποιαδήποτε
αύξηση στην τιμή της ΔΕΗ ουσιαστικά
μείωνε το έσοδο του ιδιοκτήτη του φ/β.
Με το Net Metering ο συμψηφισμός
γίνεται σε ποσότητα ενέργειας (τι
παράγω - τι καταναλώνω). Αυτό σημαίνει
ότι για τον αυτοπαραγωγό μελλοντικά
δεν θα υπάρχει καμία αρνητική επίδραση
από κάποια αλλαγή στην τιμή της
κιλοβατώρας. Αντιθέτως, μια ενδεχόμενη
αύξηση (εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης
του 2% κάθε χρόνο) θα έχει «θετικό»
αντίκτυπο, αφού θα μικρύνει την
περίοδο απόσβεσης της αρχικής του
επένδυσης. (Αν ο αυτοπαραγωγός
αγόραζε την ενέργεια που καταναλώνει,
θα την αγόραζε 2% ακριβότερα κάθε
χρόνο).

Η νέα υπουργική απόφαση για την
αυτοπαραγωγή επιτρέπει τη χρήση
πολλών συστημάτων ανά κτίριο (ώστε να
μπορούν να εξυπηρετηθούν πολλοί
καταναλωτές στο ίδιο κτίριο), ενώ
επιτρέπεται και η τοποθέτηση σε
πέργκολες ή και σε γειτονικά γήπεδα.
Επίσης επιτρέπεται και η εγκατάσταση
συστήματος από όσους έχουν νόμιμη
χρήση του χώρου (π.χ. ενοικιαστές).

3. Δηλαδή μπορώ να μην
ξαναπληρώσω λογαριασμό ρεύματος;

Όχι, διότι στον λογαριασμό ρεύματος
υπάρχουν χρεώσεις που δεν σχετίζονται
με το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. δημοτικά
τέλη, φόροι κτλ).
Σε περίπτωση που παράγετε όσες Kwh
καταναλώνετε (ή περισσότερες) δεν θα
χρεωθείτε την αξία του ρεύματος και τις
ρυθμιζόμενες χρεώσεις καθώς και το
αναλογούν ΦΠΑ (περίπου 0,30€ - 0,35€ /
Kwh).

4. Μπορώ όμως να καλύψω τις
ανάγκες μου και για θέρμανση ή και
ψύξη;

Βεβαίως. Μία από τις θετικές
"παρενέργειες" της αυτοπαραγωγής είναι
ότι αποτελεί κίνητρο για  την
αντικατάσταση ρυπογόνων συστημάτων
θέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτά
καύσιμα με αποδοτικές αντλίες
θερμότητας.

Συνεπώς κάποιος μπορεί να αγοράσει
σύστημα φωτοβολταϊκό ικανό να
καλύπτει το έξτρα ρεύμα που θα
καταναλώνουν οι αντλίες και να
ελαχιστοποιήσει τις συνολικές δαπάνες
για ενέργεια (θα πληρώνει μόνο τα λίγα
τέλη του λογαριασμού του).

5. Τι θα κάνουμε όμως το βράδυ που
δεν υπάρχει ήλιος;
Μπορεί η αυτοπαραγωγή να καλύψει
πλήρως τις ανάγκες μας για
ηλεκτρική ενέργεια;

Ναι μπορεί, διότι με το νέο θεσμικό
πλαίσιο επιτρέπεται η δωρεάν
"αποθήκευση" της περίσσειας ενέργειας
στο δίκτυο.

Αυτό ονομάζεται "συμψηφισμός" ή
"net-metering". Όταν κατά τη διάρκεια
της ημέρας παράγουμε περισσότερη
ενέργεια από ό,τι χρειαζόμαστε, η
περίσσεια ‘δανείζεται’ δωρεάν στο δίκτυο
ώστε να την πάρουμε πίσω το βράδυ που
τη χρειαζόμαστε. Αν χρειαστούμε ακόμα
περισσότερη ενέργεια, τότε αγοράζουμε
κανονικά όπως και σήμερα. Αν
χρειαστούμε λιγότερη, τότε η
πλεονάζουσα ενέργεια ‘πιστώνεται’ και
μεταφέρεται για την επόμενη περίοδο
(τετράμηνο όπως εκδίδονται οι
λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας). Ο
τελικός συμψηφισμός γίνεται σε ετήσια
βάση. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά
την ολοκλήρωση του έτους χάνεται.
Αυτό συμβαίνει για να υπάρχει κίνητρο
να εγκαταστήσουμε μόνο όσα
φωτοβολταϊκά χρειαζόμαστε (με βάση
τις ετήσιες πραγματικές μας ανάγκες) και
όχι περισσότερα.

6. Χρειάζομαι μπαταρίες;

Όχι, αφού το ρόλο της "μπαταρίας" έχει
το δίκτυο του ΔΕΔΗΕ.

7. Ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ
σύστημα αυτοπαραγωγής με
ενεργειακό συμψηφισμό;

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν Φυσικά
πρόσωπα (Iδιώτες ή επαγγελματίες) και
Νομικά πρόσωπα (Εταιρίες), που είτε
είναι του χώρου στον οποίο θα
εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα, είτε έχουν
την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω
μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) .

8. Εχω διαμέρισμα σε πολυκατοικία
μπορώ να εγκαταστήσω
φωτοβολταϊκό στην κοινόχρηστη
ταράτσα;

Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε
κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου
(πχ. Ταράτσα Πολυκατοικίας),
επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή
περισσοτέρων ΦΒ συστημάτων, εκ των
οποίων το καθένα θα αντιστοιχισθεί σε
ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης.
Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση
αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων
ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη
χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της
χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου
χώρου ή μέρους αυτού από τους
υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Για σύνδεση
στην  παροχή των κοινοχρήστων οι
κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών
εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή.
Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει
η σύμφωνη γνώμη όλων των
συνιδιοκτητών του κτιρίου, η οποία θα
πρέπει να αποδεικνύεται είτε με
πρακτικό ομόφωνης απόφασης της
γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη
συμφωνία του συνόλου των
συνιδιοκτητών του κτιρίου.

9. Πού μπορούν να εγκατασταθούν τα 
ΦΒ συστήματα με Net Metering;

Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα
μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή
επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών,
περιλαμβανομένων και αυτών του
πρωτογενούς τομέα (αγροτικές
αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ)
σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική
νομοθεσία.

Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο
χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης
που τροφοδοτούν ή σε όμορο οικόπεδο.

10. Πόσο θα κοστίσει;


Σύμφωνα με την τελευταίες στατιστικές,
ένα νοικοκυριό στην Ελλάδα, με μια
τετραμελή οικογένεια καταναλώνει κατά
μέσο όρο 6000 kWh το έτος.
Ένα σύστημα Ευρωπαϊκής
κατασκευής, με καινοτομικό σύστημα
αυτονομίας παραγωγής για κάθε πάνελ
χωριστά, οι εταιρείες του ομίλου
Οpenmind θα το εγκαταστήσουν «με το
κλειδί στο χέρι» με 90 € το μήνα και
με 0 € προκαταβολή!
Χωρίς  λοιπόν καθόλου κεφάλαιο και
χωρίς να ασχοληθείτε με την
γραφειοκρατία αρχίζετε να παράγετε το
δικό σας ηλεκτρικό ρεύμα αμεσως
μετά την εγκατάσταση του συστήματος.


11. Ποια είναι τα βήματα, λοιπόν,
που πρέπει να κάνω για να…
απαλλαγώ από τους ακριβούς
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος;

Η διαδικασία σύνδεσης του
φωτοβολταϊκού συστήματος με το
δίκτυο έχει μία αρκετά πολύπλοκη
διοικητική και γραφειοκρατική
διαδικασία έως την εγκατάσταση. Η
Openmind με μια απλή εξουσιοδότησης
θα αναλάβει τα πάντα.
Όλη η διαδικασία συνοψισμένη σε 5 απλά
βήματα.

H Openmind λειτουργώντας ως
Υπηρεσία μίας Στάσης (One stop Shop)
θα αναλάβει μόνο με μία Αίτηση , όλες
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την
ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την 100%
Τραπεζική χρηματοδότηση του έργου
και τελικά την μελέτη και την
εγκατάσταση κορυφαίας ποιότητας
πιστοποιημένου συστήματος (Μέσω του
δικτύου πιστοποιημένων Προμηθευτών -
Εγκαταστατών της σε όλη την Ελλάδα).

12. Ποιά είναι τα Δικαιολογητκά που
θα χρειαστούν για το πρόγραμμα;

Α. Για τα Δικαιολογητικά που θα
απαιτηθούν για την Αρχική Αίτηση στον
ΔΕΔΔΗΕ κάντε κλικ στον παρακάτω
σύνδεσμο.
Β. Εφόσον επιθυμείτε να
χρηματοδοτηθεί το 100% ή μέρος του
έργου με Πράσινο Δάνειο Euobank κάντε
κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί για
την λίστα με τα  δικαιολογητικά που θα
απαιτηθούν.13. Γιατί να προτιμήσω την
Openmind;

Η Openmind είναι Πιστοποιημένη με
Διεθνές Πιστοποιητικό TUV ISO για να
αισθάνεστε σιγουριά και ασφάλεια για
όλες τις υπηρεσίες της.

H Openmind διαθέτει τεράστια εμπειρία
στην διαχείριση τέτοιων προγραμμάτων
αφού έχει υλοποιήσει πάνω από 250
έργα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών με
το κλειδί στο χέρι.

H Openmind ως ο Επίσημος
Συνεργάτης της Eurobank με γραφεία
σε όλη την Ελλάδα θα φροντίσει για την
100% Τραπεζική χρηματοδότηση της
προμήθειας και της εγκατάστασης του
φωτοβολταϊκού σας ακόμα και του
κόστους σύνδεσης με την ΔΕΗ..

Η Openmind ως όμιλος εταιριών έχει
θυγατρικές εταιρίες, όπως την
Openenergy Hellas, αλλά και πληθώρα
Πιστοποιημένους Επιστήμονες
Μελετητές - Εγκαταστάτες σε όλη την
Ελλάδα για να σας εξασφαλίσει χωρίς
άγχος την άρτια και ποιοτική
εγκατάσταση με εγγύηση 10 έως 20 ετών
(ανάλογα με την μάρκα).

H Openmind θα αναλάβει τα πάντα από
την Δωρεάν Μελέτη τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες έως και την
τελική εγκατάσταση και την σύνδεση με
την ΔΕΗ σε πολύ σύντομο χρόνο και
χωρίς να πληρώσετε σε κανέναν ούτε 1
Ευρώ (εφόσον επιλέξετε 100%
χρηματοδότηση).

14. Που μπορώ να βρω την
Openmind;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα
Openmind Corner στην Ελλάδα για να
μάθετε όλες τις πληροφορίες που σας
χρειάζονται για τα φωτοβολταϊκά στην
Πάτρα την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη την
Λαμία τα Τρίκαλα, την Άρτα, τα
Ιωάννινα, το Ξυλόκαστρο, τα Γρεβενά,
την Κάτω Αχαΐα, και την Βάρδα.

Δείτε αναλυτικά στον Χάρτη.

2. Ποια η διαφορά της από το πρόγραμμα
"Φωτοβολταϊκά στη Στέγη" που  ίσχυε μέχρι
σήμερα;

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη,
με την αυτοπαραγωγή δεν πουλάμε την ενέργεια που
παράγουμε σε μία συμφωνημένη τιμή στο δίκτυο, αλλά
τη χρησιμοποιούμε για δική μας κατανάλωση
συμψηφίζοντας τις παραγόμενες κιλοβατώρες με αυτές
που καταναλώνουμε από το Δίκτυο πληρώνοντας μόνο
αυτές τις κιλοβατώρες που πιθανόν έχουμε
καταναλώσει επιπλέον από αυτές που έχουμε παράξει.

Πχ. Αν στο εκκαθαριστικό λογαριασμό του 2ου
τετραμήνου της ΔΕΗ έχουμε καταναλώσει 2.000 Kwh και
στο αντίστοιχο διάστημα έχουμε παράξει 3.000 Kwh δεν
θα πληρώσουμε καθόλου ενέργεια και ρυθμιζόμενες
χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ ,ΑΠΕ κτλ)  στην ΔΕΗ και θα
πιστωθούν και οι επιπλέον 1.000 Kwh στον επόμενο
λογαριασμό.

Σήμερα το κόστος των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί
τόσο που πλέον συμφέρει περισσότερο η αγορά και
λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για 25-30
χρόνια από την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος από το
δίκτυο για το ίδιο διάστημα. Ανάλογα με την
κατανάλωση, η απόσβεση πραγματοποιείται σε 5½-7
χρόνια (λαμβάνοντας υπόψη και τις συνεχείς αυξήσεις
του ηλεκτρικού ρεύματος).

Σημαντική επίσης διαφορά είναι ότι έως σήμερα ο
«συμψηφισμός» με τη ΔΕΗ γινόταν σε χρηματική αξία με
βάση την Κιλοβατώρα, με τιμή που καθοριζόταν στη
σύμβαση, οπότε οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή της ΔΕΗ
ουσιαστικά μείωνε το έσοδο του ιδιοκτήτη του φ/β.
Με το Net Metering ο συμψηφισμός γίνεται σε
ποσότητα ενέργειας (τι παράγω - τι καταναλώνω). Αυτό
σημαίνει ότι για τον αυτοπαραγωγό μελλοντικά δεν θα
υπάρχει καμία αρνητική επίδραση από κάποια αλλαγή
στην τιμή της κιλοβατώρας. Αντιθέτως, μια ενδεχόμενη
αύξηση (εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 2% κάθε
χρόνο) θα έχει «θετικό» αντίκτυπο, αφού θα μικρύνει
την περίοδο απόσβεσης της αρχικής του επένδυσης. (Αν
ο αυτοπαραγωγός αγόραζε την ενέργεια που
καταναλώνει, θα την αγόραζε 2% ακριβότερα κάθε
χρόνο).

Η νέα υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή
επιτρέπει τη χρήση πολλών συστημάτων ανά κτίριο
(ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν πολλοί
καταναλωτές στο ίδιο κτίριο), ενώ επιτρέπεται και η
τοποθέτηση σε πέργκολες ή και σε γειτονικά γήπεδα.
Επίσης επιτρέπεται και η εγκατάσταση συστήματος από
όσους έχουν νόμιμη χρήση του χώρου (π.χ.
ενοικιαστές).

3. Δηλαδή μπορώ να μην ξαναπληρώσω
λογαριασμό της ΔΕΗ;

Όχι, διότι στον λογαριασμό της ΔΕΗ υπάρχουν χρεώσεις
που δεν σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ.
δημοτικά τέλη, φόροι κτλ).
Σε περίπτωση που παράγετε όσες Kwh καταναλώνετε (ή
περισσότερες) δεν θα χρεωθείτε την αξία του ρεύματος
και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις καθώς και το αναλογούν
ΦΠΑ (περίπου 0,20€ - 0,23€ / Kwh).

4. Μπορώ όμως να καλύψω τις ανάγκες μου και για
θέρμανση ή και ψύξη;

Βεβαίως. Μία από τις θετικές "παρενέργειες" της
αυτοπαραγωγής είναι ότι αποτελεί κίνητρο για  την
αντικατάσταση ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης που
χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα με αποδοτικές αντλίες
θερμότητας.

Συνεπώς κάποιος μπορεί να αγοράσει σύστημα
φωτοβολταϊκό ικανό να καλύπτει το έξτρα ρεύμα που
θα καταναλώνουν οι αντλίες και να ελαχιστοποιήσει τις
συνολικές δαπάνες για ενέργεια (θα πληρώνει μόνο τα
λίγα τέλη του λογαριασμού του).

5. Τι θα κάνουμε όμως το βράδυ που δεν υπάρχει
ήλιος;
Μπορεί η αυτοπαραγωγή να καλύψει πλήρως τις
ανάγκες μας για ηλεκτρική ενέργεια;

Ναι μπορεί, διότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο
επιτρέπεται η δωρεάν "αποθήκευση" της περίσσειας
ενέργειας στο δίκτυο.

Αυτό ονομάζεται "συμψηφισμός" ή "net-metering".
Όταν κατά τη διάρκεια της ημέρας παράγουμε
περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειαζόμαστε, η
περίσσεια ‘δανείζεται’ δωρεάν στο δίκτυο ώστε να την
πάρουμε πίσω το βράδυ που τη χρειαζόμαστε. Αν
χρειαστούμε ακόμα περισσότερη ενέργεια, τότε
αγοράζουμε κανονικά όπως και σήμερα. Αν χρειαστούμε
λιγότερη, τότε η πλεονάζουσα ενέργεια ‘πιστώνεται’ και
μεταφέρεται για την επόμενη περίοδο (τετράμηνο όπως
εκδίδονται οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας). Ο
τελικός συμψηφισμός γίνεται σε ετήσια βάση. Τυχόν
πλεόνασμα ενέργειας μετά την ολοκλήρωση του έτους
χάνεται.
Αυτό συμβαίνει για να υπάρχει κίνητρο να
εγκαταστήσουμε μόνο όσα φωτοβολταϊκά χρειαζόμαστε
(με βάση τις ετήσιες πραγματικές μας ανάγκες) και όχι
περισσότερα.

6. Χρειάζομαι μπαταρίες;

Όχι, αφού το ρόλο της "μπαταρίας" έχει το δίκτυο της
ΔΕΗ.

7. Ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα
αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν Φυσικά πρόσωπα
(Iδιώτες ή επαγγελματίες) και Νομικά πρόσωπα
(Εταιρίες), που είτε είναι του χώρου στον οποίο θα
εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη
χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν
παραχώρησης κλπ) .

8. Εχω διαμέριμα σε πολυκατοικία μπορώ να
εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό στην οινόχρηστη
ταράτσα;

Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε κοινόχρηστο ή
κοινόκτητο χώρο κτιρίου (πχ. Ταράτσα Πολυκατοικίας),
επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων ΦΒ
συστημάτων, εκ των οποίων το καθένα θα
αντιστοιχισθεί σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης.
Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι
κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη
νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης
του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού
από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Για σύνδεση στην 
παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων
ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή.
Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη
γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, η οποία θα
πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης
απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη
συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

9. Πού μπορούν να εγκατασταθούν τα  ΦΒ
συστήματα με Net Metering;

Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να
εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων
κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του
πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες,
κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την κείμενη
πολεοδομική νομοθεσία.

Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις
εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε
όμορο οικόπεδο.

10. Πόσο θα κοστίσει;


Σύμφωνα με την τελευταίες στατιστικές, ένα νοικοκυριό
στην Ελλάδα, με μια τετραμελή οικογένεια καταναλώνει
κατά μέσο όρο 6000 kWh το έτος.
Ένα σύστημα Ευρωπαϊκής κατασκευής, με
καινοτομικό σύστημα αυτονομίας παραγωγής για κάθε
πάνελ χωριστά, οι εταιρείες του ομίλου Οpenmind θα το
εγκαταστήσουν «με το κλειδί στο χέρι» με 90 € το
μήνα και με 0 € προκαταβολή!
Χωρίς  λοιπόν καθόλου κεφάλαιο και χωρίς να
ασχοληθείτε με την γραφειοκρατία αρχίζετε να
παράγετε το δικό σας ηλεκτρικό ρεύμα αμεσως
μετά την εγκατάσταση του συστήματος.


11. Ποια είναι τα βήματα, λοιπόν, που πρέπει να
κάνω για να… απαλλαγώ από τους ακριβούς
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος;

Η διαδικασία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού
συστήματος με το δίκτυο είναι παρόμοια με τη
διαδικασία σύνδεσης του υφιστάμενου ‘Πρόγραμμα
Φωτοβολταϊκά στις Στέγες’ και έχει μία αρκετά
πολύπλοκη διοικητική διαδικασία έως την εγκατάσταση.

Όλη η διαδικασία συνοψισμένη σε 5 απλά βήματα.

H Openmind λειτουργώντας ως Υπηρεσία μίας Στάσης
(One stop Shop) θα αναλάβει μόνο με μία Αίτηση , όλες
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την ΔΕΗ και τον
ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την 100% Τραπεζική
χρηματοδότηση του έργου και τελικά την μελέτη και
την εγκατάσταση κορυφαίας ποιότητας πιστοποιημένου
συστήματος (Μέσω του δικτύου πιστοποιημένων
Προμηθευτών - Εγκαταστατών της σε όλη την Ελλάδα).

12. Ποιά είναι τα Δικαιολογητκά που θα
χρειαστούν για το πρόγραμμα;

Α. Για τα Δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την
Αρχική Αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ κάντε κλικ στον παρακάτω
σύνδεσμο.
Β. Εφόσον επιθυμείτε να χρηματοδοτηθεί το 100% ή
μέρος του έργου με Πράσινο Δάνειο Euobank κάντε κλικ
στον σύνδεσμο που ακολουθεί για την λίστα με τα 
δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν.


13. Γιατί να προτιμήσω την Openmind;

Η Openmind είναι Πιστοποιημένη με Διεθνές
Πιστοποιητικό TUV ISO για να αισθάνεστε σιγουριά
και ασφάλεια για όλες τις υπηρεσίες της.

H Openmind διαθέτει τεράστια εμπειρία στην
διαχείριση τέτοιων προγραμμάτων αφού έχει
υλοποιήσει πάνω από 250 έργα εγκατάστασης
Φωτοβολταϊκών με το κλειδί στο χέρι.

H Openmind ως ο Επίσημος Συνεργάτης της
Eurobank με γραφεία σε όλη την Ελλάδα θα φροντίσει
για την 100% Τραπεζική χρηματοδότηση της
προμήθειας και της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού
σας ακόμα και του κόστους σύνδεσης με την ΔΕΗ..

Η Openmind ως όμιλος εταιριών έχει θυγατρικές
εταιρίες, όπως την Openenergy Hellas, αλλά και
πληθώρα Πιστοποιημένους Επιστήμονες Μελετητές -
Εγκαταστάτες σε όλη την Ελλάδα για να σας εξασφαλίσει
χωρίς άγχος την άρτια και ποιοτική εγκατάσταση με
εγγύηση 10 έως 20 ετών (ανάλογα με την μάρκα).

H Openmind θα αναλάβει τα πάντα από την Δωρεάν
Μελέτη τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έως και την
τελική εγκατάσταση και την σύνδεση με την ΔΕΗ σε πολύ
σύντομο χρόνο και χωρίς να πληρώσετε σε κανέναν ούτε
1 Ευρώ (εφόσον επιλέξετε 100% χρηματοδότηση).

14. Που μπορώ να βρω την Openmind;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα Openmind
Corner στην Ελλάδα για να μάθετε όλες τις πληροφορίες
που σας χρειάζονται για τα φωτοβολταϊκά στην Πάτρα
την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη την Λαμία τα Τρίκαλα,
την Άρτα, τα Ιωάννινα, το Ξυλόκαστρο, τα Γρεβενά,
την Κάτω Αχαΐα, και την Βάρδα.

Δείτε αναλυτικά στον Χάρτη.

1. Τι  είναι το NET METERING (αυτοπαραγωγή και συμψηφισμός) και τι κερδίζουμε;
Με τον όρο

"αυτοπαραγωγή"

εννοούμε τη δυνατότητα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές

ΑΠΕ

(φωτοβολταϊκά) για
ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας (σπίτι, επιχείρηση, γραφείο κτλ).
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από τους
λογαριασμούς της ΔΕΗ έως και να τους μηδενίσουμε συμψηφίζοντας σε
ετήσια βάση ενεργειακά την παραγωγή μας με την κατανάλωση και
ταυτόχρονα να βοηθήσουμε σημαντικά το περιβάλλον και το κλίμα,
αφού παράγουμε με καθαρό και ανανεώσιμο τρόπο τη δική μας ενέργεια.

2. Ποια η διαφορά της από το πρόγραμμα "Φωτοβολταϊκά στη Στέγη";Σε αντίθεση με το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, με την αυτοπαραγωγή δεν πουλάμε την
ενέργεια που παράγουμε σε μία συμφωνημένη τιμή στο δίκτυο, αλλά τη χρησιμοποιούμε για
δική μας κατανάλωση συμψηφίζοντας τις παραγόμενες κιλοβατώρες με αυτές που
καταναλώνουμε από το Δίκτυο πληρώνοντας μόνο αυτές τις κιλοβατώρες που πιθανόν έχουμε
καταναλώσει επιπλέον από αυτές που έχουμε παράξει.

Πχ. Αν στο εκκαθαριστικό λογαριασμό του 2ου τετραμήνου της ΔΕΗ έχουμε καταναλώσει 2.000
Kwh και στο αντίστοιχο διάστημα έχουμε παράξει 3.000 Kwh δεν θα πληρώσουμε καθόλου
ενέργεια και ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ ,ΑΠΕ κτλ)  στην ΔΕΗ και θα πιστωθούν και οι
επιπλέον 1.000 Kwh στον επόμενο λογαριασμό.

Σήμερα το κόστος των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί τόσο που πλέον συμφέρει περισσότερο η
αγορά και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για 25-30 χρόνια από την αγορά του
ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο για το ίδιο διάστημα. Ανάλογα με την κατανάλωση, η
απόσβεση πραγματοποιείται από 2 έως 7 χρόνια (ανάλογα με το αν αφορά Οικιακή ή
Επαγγελματική σύνδεση).

Σημαντική επίσης διαφορά είναι ότι έως σήμερα ο «συμψηφισμός» με τη ΔΕΗ
γινόταν σε χρηματική αξία με βάση την Κιλοβατώρα, με τιμή που καθοριζόταν στη
σύμβαση, οπότε οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή της ΔΕΗ ουσιαστικά μείωνε το
έσοδο του ιδιοκτήτη του φ/β.
Με το Net Metering ο συμψηφισμός γίνεται σε ποσότητα ενέργειας (τι παράγω - τι
καταναλώνω). Αυτό σημαίνει ότι για τον αυτοπαραγωγό μελλοντικά δεν θα
υπάρχει καμία αρνητική επίδραση από κάποια αλλαγή στην τιμή της κιλοβατώρας.
Αντιθέτως, μια ενδεχόμενη αύξηση (εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 2% κάθε
χρόνο) θα έχει «θετικό» αντίκτυπο, αφού θα μικρύνει την περίοδο απόσβεσης της
αρχικής του επένδυσης. (Αν ο αυτοπαραγωγός αγόραζε την ενέργεια που
καταναλώνει, θα την αγόραζε 2% ακριβότερα κάθε χρόνο).

Η νέα υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή επιτρέπει τη χρήση πολλών συστημάτων ανά
κτίριο (ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν πολλοί καταναλωτές στο ίδιο κτίριο), ενώ
επιτρέπεται και η τοποθέτηση σε πέργκολες ή και σε γειτονικά γήπεδα. Επίσης επιτρέπεται και η
εγκατάσταση συστήματος από όσους έχουν νόμιμη χρήση του χώρου (π.χ. ενοικιαστές).

3. Δηλαδή μπορώ να μην ξαναπληρώσω λογαριασμό ρεύματος;Όχι, διότι στον λογαριασμό ρεύματος υπάρχουν χρεώσεις που δεν σχετίζονται με το ηλεκτρικό
ρεύμα (π.χ. δημοτικά τέλη, φόροι κτλ).
Σε περίπτωση που παράγετε όσες Kwh καταναλώνετε (ή περισσότερες) δεν θα χρεωθείτε την αξία
του ρεύματος και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις καθώς και το αναλογούν ΦΠΑ (περίπου 0,30€ - 0,35
€ / Kwh).

4. Μπορώ όμως να καλύψω τις ανάγκες μου και για θέρμανση ή και ψύξη;Βεβαίως. Μία από τις θετικές "παρενέργειες" της αυτοπαραγωγής είναι ότι αποτελεί κίνητρο για 
την αντικατάσταση ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα
με αποδοτικές

αντλίες θερμότητας

.

Συνεπώς κάποιος μπορεί να αγοράσει σύστημα φωτοβολταϊκό ικανό να καλύπτει το έξτρα
ρεύμα που θα καταναλώνουν οι αντλίες και να ελαχιστοποιήσει τις συνολικές δαπάνες για
ενέργεια (θα πληρώνει μόνο τα λίγα τέλη του λογαριασμού του).

5. Τι θα κάνουμε όμως το βράδυ που δεν υπάρχει ήλιος;

Μπορεί η αυτοπαραγωγή να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μας για ηλεκτρική

ενέργεια;Ναι μπορεί, διότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπεται η δωρεάν "αποθήκευση" της περίσσειας
ενέργειας στο δίκτυο.

Αυτό ονομάζεται

"συμψηφισμός" ή "net-metering"

. Όταν κατά τη διάρκεια της ημέρας
παράγουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειαζόμαστε, η περίσσεια ‘δανείζεται’ δωρεάν στο
δίκτυο ώστε να την πάρουμε πίσω το βράδυ που τη χρειαζόμαστε. Αν χρειαστούμε ακόμα
περισσότερη ενέργεια, τότε αγοράζουμε κανονικά όπως και σήμερα. Αν χρειαστούμε λιγότερη,
τότε η πλεονάζουσα ενέργεια ‘πιστώνεται’ και μεταφέρεται για την επόμενη περίοδο (τετράμηνο
όπως εκδίδονται οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας). Ο τελικός συμψηφισμός γίνεται σε
ετήσια βάση. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά την ολοκλήρωση του έτους χάνεται.
Αυτό συμβαίνει για να υπάρχει κίνητρο να εγκαταστήσουμε μόνο όσα φωτοβολταϊκά
χρειαζόμαστε (με βάση τις ετήσιες πραγματικές μας ανάγκες) και όχι περισσότερα.

6. Χρειάζομαι μπαταρίες;Όχι, αφού το ρόλο της "μπαταρίας" έχει το δίκτυο του ΔΕΔΗΕ.

7. Ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα αυτοπαραγωγής με

ενεργειακό συμψηφισμό;


Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν Φυσικά πρόσωπα (Iδιώτες ή επαγγελματίες) και Νομικά πρόσωπα
(Εταιρίες), που είτε είναι του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα, είτε έχουν την
νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) .

8. Εχω διαμέρισμα σε πολυκατοικία μπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό

στην κοινόχρηστη ταράτσα;


Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (πχ. Ταράτσα
Πολυκατοικίας), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων ΦΒ συστημάτων, εκ των
οποίων το καθένα θα αντιστοιχισθεί σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης. Δικαίωμα
εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη
νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου
χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Για σύνδεση στην  παροχή των
κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή.
Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του
κτιρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής
συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

9. Πού μπορούν να εγκατασταθούν τα  ΦΒ συστήματα με Net Metering;


Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή
άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές
αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που
τροφοδοτούν ή σε όμορο οικόπεδο.

10. Πόσο θα κοστίσει;

Σύμφωνα με την τελευταίες στατιστικές, ένα
νοικοκυριό στην Ελλάδα, με μια τετραμελή οικογένεια
καταναλώνει κατά μέσο όρο 6000 kWh το έτος.
Ένα σύστημα

Ευρωπαϊκής κατασκευής,

με
καινοτομικό σύστημα αυτονομίας παραγωγής για
κάθε πάνελ χωριστά, οι εταιρείες του ομίλου
Οpenmind θα το εγκαταστήσουν

«με το κλειδί στο

χέρι» με 90 € το μήνα και με 0 € προκαταβολή!


Χωρίς  λοιπόν καθόλου κεφάλαιο και χωρίς να
ασχοληθείτε με την γραφειοκρατία αρχίζετε να
παράγετε το δικό σας ηλεκτρικό ρεύμα αμεσως
μετά την εγκατάσταση του συστήματος.


11. Ποια είναι τα βήματα, λοιπόν, που πρέπει να κάνω για να… απαλλαγώ

από τους ακριβούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος;Η διαδικασία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο έχει μία αρκετά
πολύπλοκη διοικητική και γραφειοκρατική διαδικασία έως την εγκατάσταση. Η Openmind με
μια απλή εξουσιοδότησης θα αναλάβει τα πάντα.


Όλη η διαδικασία συνοψισμένη σε 5 απλά βήματα.

H

Openmind

λειτουργώντας ως Υπηρεσία μίας Στάσης

(One stop Shop)

θα αναλάβει μόνο με
μία Αίτηση , όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την

ΔΕΗ

και τον

ΔΕΔΔΗΕ

αλλά και την

100% Τραπεζική χρηματοδότηση

του έργου και τελικά την μελέτη και την εγκατάσταση
κορυφαίας ποιότητας πιστοποιημένου συστήματος (Μέσω του δικτύου πιστοποιημένων
Προμηθευτών - Εγκαταστατών της σε όλη την Ελλάδα).

12.

Ποιά είναι τα Δικαιολογητκά που θα χρειαστούν για το πρόγραμμα

;


Α.

Για τα Δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την Αρχική Αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ κάντε κλικ
στον παρακάτω σύνδεσμο.

Β.

Εφόσον επιθυμείτε να χρηματοδοτηθεί το 100% ή μέρος του έργου με Πράσινο Δάνειο
Euobank κάντε κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί για την λίστα με τα  δικαιολογητικά που θα
απαιτηθούν.


13. Γιατί να προτιμήσω την Openmind;


Η

Openmind

είναι

Πιστοποιημένη με Διεθνές Πιστοποιητικό

TUV ISO

για να αισθάνεστε
σιγουριά και ασφάλεια για όλες τις υπηρεσίες της.

H Openmind διαθέτει τεράστια εμπειρία στην διαχείριση τέτοιων προγραμμάτων αφού έχει
υλοποιήσει πάνω από 250 έργα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών με το κλειδί στο χέρι.

H Openmind ως ο

Επίσημος Συνεργάτης της Eurobank

με γραφεία σε όλη την Ελλάδα θα
φροντίσει για την 100% Τραπεζική χρηματοδότηση της προμήθειας και της εγκατάστασης του
φωτοβολταϊκού σας ακόμα και του κόστους σύνδεσης με την ΔΕΗ..

Η Openmind ως όμιλος εταιριών έχει θυγατρικές εταιρίες, όπως την Openenergy Hellas, αλλά και
πληθώρα Πιστοποιημένους Επιστήμονες Μελετητές - Εγκαταστάτες σε όλη την Ελλάδα για να
σας εξασφαλίσει χωρίς άγχος την άρτια και ποιοτική εγκατάσταση με εγγύηση 10 έως 20 ετών
(ανάλογα με την μάρκα).

H Openmind θα αναλάβει τα πάντα από την

Δωρεάν Μελέτη

τις γραφειοκρατικές διαδικασίες
έως και την τελική εγκατάσταση και την σύνδεση με την ΔΕΗ σε πολύ σύντομο χρόνο και χωρίς
να πληρώσετε σε κανέναν ούτε 1 Ευρώ (εφόσον επιλέξετε

100% χρηματοδότηση)

.

14. Που μπορώ να βρω την Openmind;


Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα

Openmind Corner

στην Ελλάδα για να μάθετε όλες
τις πληροφορίες που σας χρειάζονται για τα

φωτοβολταϊκά

στην

Πάτρα,

την

Αθήνα

, το

Αντίρριο

, τη

Λαμία

, την

Άρτα

, το

Ξυλόκαστρο

και το

Αίγιο

.
Δείτε αναλυτικά στον Χάρτη.

Υπουργική Απόφαση
Δικαιολογητικά Net Metering
Δικαιολογητικά Χρηματοδότησης
Το Net Metering με απλά λόγια.
VIDEO με Ελληνικούς υπότιτλους.
Με τον όρο "αυτοπαραγωγή" εννοούμε τη δυνατότητα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ΑΠΕ
(φωτοβολταϊκά) για ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας
(σπίτι, επιχείρηση, γραφείο κτλ).
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε
χρήματα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ έως και να
τους μηδενίσουμε συμψηφίζοντας σε ετήσια βάση
ενεργειακά την παραγωγή μας με την κατανάλωση και
ταυτόχρονα να βοηθήσουμε σημαντικά το περιβάλλον
και το κλίμα, αφού παράγουμε με καθαρό και
ανανεώσιμο τρόπο τη δική μας ενέργεια.
Δείτε σε ένα αναλυτικό HD Video 5 λεπτών, τι είναι το Net Metering, πως δουλεύουν τα Φωτοβολταίκά και πως κερδίζετε χρήματα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Δείτε σε ένα αναλυτικό HD Video 5 λεπτών, τι είναι το Net Metering, πως δουλεύουν τα Φωτοβολταϊκά και πως κερδίζετε χρήματα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Με τον όρο "αυτοπαραγωγή" εννοούμε
τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από μικρές ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά)
για ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας (σπίτι,
επιχείρηση, γραφείο κτλ).
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να
εξοικονομήσουμε χρήματα από τους
λογαριασμούς της ΔΕΗ έως και να τους
μηδενίσουμε συμψηφίζοντας σε ετήσια
βάση ενεργειακά την παραγωγή μας με την
κατανάλωση και ταυτόχρονα να
βοηθήσουμε σημαντικά το περιβάλλον και
το κλίμα, αφού παράγουμε με καθαρό και
ανανεώσιμο τρόπο τη δική μας ενέργεια.
ΕΣΠΑ OPENMIND ΠΑΤΡΑ