Εξοικονόμηση Πάτρα
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιους αφορά το πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ (2020)".

To Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ (2020)» είναι συγχρηματοδοτούμενο από
την ευρωπαϊκή ένωση και αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες
διαμερισμάτων, μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι αφορά μόνο ακίνητα οικιακής χρήσης και όχι
επαγγελματικής, όπως καταστήματα, ενώ το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να
υποβάλει αίτηση για παραπάνω από ένα ακίνητα είτε για ακίνητο που είναι η κύρια
κατοικία του είτε για ακίνητο του που είναι ενοικιασμένο ως κύρια κατοικία με
μέγιστο ποσό παρεμβάσεων τις 50.000€ για ένα ακίνητο ή 100.000€ για περισσότερα
από ένα ακίνητα ανά ΑΦΜ.

2. Ποια ακίνητα αφορά.

Είναι επιλέξιμα όλα τα διαμερίσματα ανεξαρτήτως εμβαδού καθώς και οι
μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες παντός τύπου αρκεί η ενεργειακή τους
κατηγορία να είναι χαμηλότερη ή ίση της Γ και οι παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ΠΕΑ
που θα εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίησή τους θα πρέπει να οδηγούν στην
βελτίωση της κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθμίδες.

3. Τι βελτιώσεις περιλαμβάνει σε διαμερίσματα / μονοκατοικίες /

πολυκατοικίες.

Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι αυτές με τις οποίες θα εξασφαλιστεί η
ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα.
Για παράδειγμα από την βαθμίδα Ε που ανήκουν και τα περισσότερα σπίτια στην
Ελλάδα να ανέβει τουλάχιστον κατά 3 ενεργειακές βαθμίδες.
(Οι κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση, είναι πολύ ενεργοβόρες και εφόσον δεν
έχουν προβεί σε ριζική ανακαίνιση, θα βρίσκονται με μεγάλη πιθανότητα σε
κατηγορία μικρότερη ή το πολύ ίσης της Δ. Σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή
κατηγορία θα προκύψει από την ενεργειακή επιθεώρηση.)
Τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης εξωτερικά ή
εσωτερικά του κτιρίου ή  μόνωση της ταράτσας, η αντικατάσταση των παλιών
κουφωμάτων με νέα, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα η αναβάθμιση του
συστήματος θέρμανσης όπως η εγκατάσταση καυστήρα pellet, ξύλου ή βιομάζας, η
εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού ή η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
συνδεδεμένα με το σύστημα θέρμανσης ή ακόμα και η τοποθέτηση συστημάτων
σκίασης όπως τέντες, ρολά και εξώφυλλα, η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού
Συστήματος κ.α.

4. Τι χρήματα πρέπει να διαθέσει ο ενδιαφερόμενος και με τι 

όρους, εφόσον μπει στο πρόγραμμα.

Με το ειδικό πρόγραμμα της Openmind
«Εξοικονομώ - Αυτονομώ (2020)» «Με το
κλειδί στο χέρι»
τα μόνα χρήματα τα οποία θα πληρώσει ο ενδιαφερόμενος
αφορούν την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή και τα οποία θα του επιστραφούν
στο ακέραιο με την ολοκλήρωση της διαδικασίας γιατί είναι επιδοτούμενα 100%.
Όλα τα υπόλοιπα αφορούν
Δωρεάν επιδότηση από το ΕΣΠΑ και άτοκο δάνειο.
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων (μαζί με το ΦΠΑ ) είναι
50.000€ ανά ιδιοκτησία και 100.000€ ανά ΑΦΜ στην περίπτωση αίτησης σε
παραπάνω από ένα ακίνητο. Ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που θα
ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος θα λάβει αντίστοιχο ποσό δωρεάν επιχορήγησης και το
υπόλοιπο θα είναι άτοκο δάνειο, η διάρκεια του οποίου μπορεί να είναι 4, 5 ή 6 έτη
κατ επιλογήν του ίδιου, και αν θελήσει οποιαδήποτε στιγμή να το προεξοφλήσει
δεν έχει καμία επιβάρυνση ενώ μπορεί και να είναι ίδια κεφάλαια.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα χρειαστεί να βγάλει χρήματα από την τσέπη του διότι το
πρόγραμμα της
Openmind
εξασφαλίζει ότι οι συμβεβλημένοι με τον όμιλο
προμηθευτές δεν θα έχουν καμία οικονομική συναλλαγή με τον ενδιαφερόμενο αλλά
θα πληρωθούν απευθείας από το πρόγραμμα.
Έτσι απαλλάσσεται τελείως ο ενδιαφερόμενος από την πίεση και απλά τα
αναλαμβάνει όλα η Openmind ως επίσημος σύμβουλος του έργου και μάλιστα
εντελώς
ΔΩΡΕΑΝ
.
Αυτή είναι και η σημαντικότερη παράμετρος του ειδικού προγράμματος της
Openmind.

5. Τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να μπει στο

πρόγραμμα.

Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να έχει ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία
(επικαρπία, ψιλή κυριότητα) οποιουδήποτε ποσοστού σε επιλέξιμο ακίνητο.
Όσον αφορά το ακίνητο μπορεί να είναι διαμέρισμα ή μονοκατοικία οποιουδήποτε
έτους κατασκευής αρκεί να υφίσταται νόμιμα και να είναι κύρια κατοικία, να μην 
είναι επαγγελματικής χρήσης και να είναι ενεργειακής κατηγορίας από Γ και κάτω.

6. Τι ποσοστό επιδότησης θα λάβω;

To ποσοστό της δωρεάν επιδότησης που δικαιούστε εξαρτάται από το εισόδημά
σας, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σας και προσαυξάνεται κατά 10%
εάν ανήκετε στου πληγέντες από τον Covid-19, επιπλέον 10% εάν το ακίνητο ανέβει
από την βαθμίδα Ζ/Η στην Β ενώ προβλέπεται +10% για τις Λιγνιτικές περιοχές Δ.
Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Το συνολικό ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει max. έως 95%. Εφόσον είστε
παντρεμένος/η θα πρέπει να υπολογίσετε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα
Πίνακας Γ2 Εισόδημα επιβολής εισφοράς, Συνολικό εισόδημα).
Δείτε αναλυτικά στον πίνακα δεξιά το ποσοστό επιδότησης ανάλογα με το εισόδημα
(κλικ για μεγέθυνση).


7. Θα πληρώσω αμοιβή για τις υπηρεσίες της Openmind;

ΌXI απολύτως καμία αμοιβή δεν θα πληρώσετε εσείς στην Openmind.
H εταιρία θα αμειφθεί ως επίσημος σύμβουλος του έργου, απ' ευθείας από το
πρόγραμμα και
χωρίς απολύτως καμία οικονομική επιβάρυνση σε εσάς.
Η αμοιβή συμβούλου ποσού 248€ είναι
100% επιδοτούμενη από το πρόγραμμα
και 
καταβάλλεται απευθείας από την  τράπεζα προς την
Openmind.
Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται μόνο αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι
παρεμβάσεις στο ακίνητο, έχει γίνει η 2η ενεργειακή επιθεώρηση και έχει εγκριθεί
από την αντίστοιχη ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου. (όπως αναφέρεται και
στην ιστοσελίδα της Openmind).


8. Πόσο καθυστερεί η γραφειοκρατία και τι έγγραφα πρέπει να

προσκομίσει σε εσάς.

Αν προσπαθήσει κανείς να κάνει όλη τη διαδικασία μόνος του, η  εμπειρία έχει δείξει
ότι θα χρειαστεί κατά μέσο όρο από 12 έως 24 μήνες μέχρι την ολοκλήρωση των
παρεμβάσεων, ενώ καλείται και να συντονίζει τους προμηθευτές αλλά και συνήθως
του ζητείται να καταβάλει πρώτα σε αυτούς το κόστος των παρεμβάσεων ενώ θα
περιμένει να πληρωθεί με την ολοκλήρωση του φακέλου για να πάρει κάποια στιγμή
τα χρήματά του πίσω.

Εμείς επειδή λειτουργούμε ουσιαστικά ως υπηρεσία μίας στάσης ολοκληρώνουμε την
διαδικασία το αργότερο σε 5 μήνες από την αρχική αίτηση (βάσει στατιστικών έτους
2013) χωρίς να απασχολούμε τον ενδιαφερόμενο και χωρίς να χρειαστεί να
καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στους συμβεβλημένους μας προμηθευτές ενώ
αναλαμβάνουμε και την διοικητική επίβλεψη του έργου
χωρίς μάλιστα να μας
πληρώσει ούτε 1 ευρώ.
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά θα χρειαστούμε με την αίτηση κάποια έγγραφα που
αφορούν την τραπεζική προέγκριση καθώς κα τον τίτλο κτήσης και την άδεια
οικοδομής του ακινήτου και κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις που θα του τις δώσουμε
έτοιμες απλά για υπογραφή.

Κατεβάστε εδώ τη λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

9. Μπορώ να πληρώσω ο ίδιος τα χρήματα που αντιστοιχούν στο

ποσοστό συμμετοχής μου χωρίς να μπλέξω με τράπεζα και δάνειο;

Ναι μπορείτε.
Στο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ - Αυτονομώ (2020)»
μπορείτε να επιλέξετε κατά την
αίτηση εάν θα χρησιμοποιήσετε τραπεζικό δάνειο ή δικά σας χρήματα ή συνδυασμό
αυτών των δύο στο ποσοστό που επιθυμείτε. Εάν επιλέξετε την λήψη τραπεζικού
δανείου το ποσοστό επιτοκίου επιδοτείται στο 100% (το δάνειο θα είναι άτοκο).

Εάν επιθυμείτε μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να προεξοφλήσετε το δάνειο χωρίς
καμία επιβάρυνση.

10. Γιατί να προτιμήσετε την Openmind.

Ο όμιλος
Openmind
έχοντας συσσωρεύσει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην
υλοποίηση αλλά και τον έλεγχο επενδυτικών προγραμμάτων σε συνεργασία πάντα
με την
Eurobank
και τις υπόλοιπες τράπεζες, δημιούργησε το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ - Αυτονομώ (2020) - Με το κλειδί στο χέρι».
To Πρόγραμμα αυτό είναι πραγματικά ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών κυριολεκτικά
από το Α έως το Ω που σκοπό έχει να απαλλάξει πλήρως τον ενδιαφερόμενο
ιδιοκτήτη από όλη την γραφειοκρατία και τα άγχη. O Όμιλος
Openmind
έχει
θυγατρικές διαφημιστικές συμβουλευτικές, κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες,
μόνιμα συνεργαζόμενους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων αλλά και
συμβεβλημένους πιστοποιημένους εγκαταστάτες. Με μία αίτηση στην εταιρία ο
ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα μπορέσει σε απίστευτα σύντομο χρονικά διάστημα να
ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις στο ακίνητό του χωρίς να βγάλει από την τσέπη του
πολύτιμα χρήματα και χωρίς να ασχοληθεί και καθόλου ενώ θα ενημερώνεται άμεσα
και υπεύθυνα σε κάθε φάση του έργου από το τμήμα Client Services. Aυτός είναι
και ο βασικός λόγος που θα πρέπει κάποιος να εμπιστευθεί την
Openmind και στο
πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ (2020)».


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιους αφορά το πρόγραμμα

"Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ".

To Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση  κατ' οίκον II»
είναι συγχρηματοδοτούμενο από την
ευρωπαϊκή ένωση και αφορά όλους τους
ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων,
μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι αφορά μόνο ακίνητα
οικιακής χρήσης και όχι επαγγελματικής, όπως
καταστήματα, ενώ το ίδιο φυσικό πρόσωπο αν
διαθέτει παραπάνω από ένα ακίνητα μπορεί να
υποβάλει μόνο μια αίτηση είτε για ακίνητο που
είναι η κύρια κατοικία του είτε για ακίνητο του
που είναι ενοικιασμένο ως κύρια κατοικία.

2. Ποια ακίνητα αφορά.

Είναι επιλέξιμα όλα τα διαμερίσματα
ανεξαρτήτως εμβαδού καθώς και οι
μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες παντός
τύπου αρκεί η ενεργειακή του κατηγορία να
είναι χαμηλότερη από την Δ ενώ δεν υπάρχει
κανένας περιορισμός στο έτος κατασκευής του
ακινήτου. (Μπορεί να είναι παλιό ή νεόδμητο).

3. Τι βελτιώσεις περιλαμβάνει σε

διαμερίσματα / μονοκατοικίες /

πολυκατοικίες.

Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι
αυτές με τις οποίες θα εξασφαλιστεί η
ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας
τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα.
Για παράδειγμα από την βαθμίδα Ε που
ανήκουν και τα περισσότερα σπίτια στην
Ελλάδα να ανέβει στην βαθμίδα Δ.
(Οι κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση, είναι
πολύ ενεργοβόρες και εφόσον δεν έχουν
προβεί σε ριζική ανακαίνιση, θα βρίσκονται με
μεγάλη πιθανότητα σε κατηγορία μικρότερη ή
το πολύ ίσης της Δ. Σε κάθε περίπτωση η
ενεργειακή κατηγορία θα προκύψει από την
ενεργειακή επιθεώρηση.)
Τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να είναι η
τοποθέτηση θερμομόνωσης εξωτερικά ή
εσωτερικά του κτιρίου ή  μόνωση της
ταράτσας, η αντικατάσταση των παλιών
κουφωμάτων με νέα, η εγκατάσταση ηλιακού
θερμοσίφωνα η αναβάθμιση του συστήματος
θέρμανσης όπως η αλλαγή του καυστήρα ή η
εγκατάσταση καυστήρα pellet, ξύλου ή
βιομάζας, η εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού
ή η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
συνδεδεμένα με το σύστημα θέρμανσης ή ακόμα
και η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης όπως
τέντες, ρολά και εξώφυλλα, κ.α.

4. Τι χρήματα πρέπει να διαθέσει ο

ενδιαφερόμενος και με τι  όρους,

εφόσον μπει στο πρόγραμμα.

Με το ειδικό πρόγραμμα της
Openmind
«Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ - Με το κλειδί
στο χέρι»
τα μόνα χρήματα τα οποία θα
πληρώσει ο ενδιαφερόμενος αφορούν την
αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή και τα
οποία θα του επιστραφούν στο ακέραιο με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας γιατί είναι
επιδοτούμενα 100%.
Όλα τα υπόλοιπα αφορούν Δωρεάν επιδότηση
από το ΕΣΠΑ και άτοκο δάνειο.
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των
παρεμβάσεων (μαζί με το ΦΠΑ ) είναι 25.000€
ανά ιδιοκτησία. Ανάλογα με την εισοδηματική
κατηγορία που θα ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος
θα λάβει αντίστοιχο ποσό δωρεάν
επιχορήγησης και το υπόλοιπο θα είναι άτοκο
δάνειο, η διάρκεια του οποίου μπορεί να είναι
4, 5 ή 6 έτη κατ επιλογήν του ίδιου, και αν
θελήσει οποιαδήποτε στιγμή να το
προεξοφλήσει δεν έχει καμία επιβάρυνση ενώ
μπορεί και να είναι ίδια κεφάλαια.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα χρειαστεί να βγάλει
χρήματα από την τσέπη του διότι το
πρόγραμμα της
Openmind
εξασφαλίζει ότι οι
συμβεβλημένοι με τον όμιλο προμηθευτές δεν
θα έχουν καμία οικονομική συναλλαγή με τον
ενδιαφερόμενο αλλά θα πληρωθούν απευθείας
από το πρόγραμμα.
Έτσι απαλλάσσεται τελείως ο ενδιαφερόμενος
από την πίεση και απλά τα αναλαμβάνει όλα η
Openmind
ως επίσημος σύμβουλος του έργου
και μάλιστα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
Αυτή είναι και η σημαντικότερη παράμετρος
του ειδικού προγράμματος της
Openmind.

5. Τι προϋποθέσεις πρέπει να

πληρούνται για να μπει στο

πρόγραμμα.

Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να έχει
ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία (επικαρπία, ψιλή
κυριότητα) οποιουδήποτε ποσοστού σε
επιλέξιμο ακίνητο και να έχει ετήσιο ατομικό
εισόδημα κάτω από 40.000€ ή οικογενειακό
κάτω από 50.000€.
Όσον αφορά το ακίνητο μπορεί να είναι
διαμέρισμα ή μονοκατοικία οποιουδήποτε έτους
κατασκευής αρκεί να υφίσταται νόμιμα και να
είναι κύρια κατοικία, να μην  είναι
επαγγελματικής χρήσης και να είναι
ενεργειακής κατηγορίας από Δ και κάτω.

6. Τι ποσοστό επιδότησης θα λάβω;

To ποσοστό της δωρεάν επιδότησης που
δικαιούστε εξαρτάται από το εισόδημά σας,
σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό
σας και προσαυξάνεται κατά 10% εάν ανήκετε
στου πληγέντες από τον Covid-19, επιπλέον
10% εάν το ακίνητο ανέβει από την βαθμίδα
Ζ/Η στην Β ενώ προβλέπεται +10% για τις
Λιγνιτικές περιοχές Δ. Μακεδονίας και
Μεγαλόπολης.
Το συνολικό ποσοστό επιδότησης μπορεί να
φτάσει max. έως 95%. Εφόσον είστε
παντρεμένος/η θα πρέπει να υπολογίσετε το
συνολικό οικογενειακό εισόδημα Πίνακας Γ2
Εισόδημα επιβολής εισφοράς, Συνολικό
εισόδημα).
Δείτε αναλυτικά στον πίνακα δεξιά το ποσοστό
επιδότησης ανάλογα με το εισόδημα (κλικ για
μεγέθυνση).7. Θα πληρώσω αμοιβή για τις

υπηρεσίες της Openmind;

ΌXI απολύτως καμία αμοιβή δεν θα πληρώσετε
εσείς στην Openmind.
H εταιρία θα αμειφθεί ως επίσημος σύμβουλος
του έργου, απ' ευθείας από το πρόγραμμα και
χωρίς απολύτως καμία οικονομική
επιβάρυνση σε εσάς.
Η αμοιβή συμβούλου ποσού 248€ είναι
100%
επιδοτούμενη από το πρόγραμμα
και 
καταβάλλεται απευθείας από την  τράπεζα
προς την
Openmind.
Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται μόνο αφού
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις στο
ακίνητο, έχει γίνει η 2η ενεργειακή επιθεώρηση
και έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη ελεγκτική
υπηρεσία του Υπουργείου. (όπως αναφέρεται
και στην ιστοσελίδα της Openmind).


8. Πόσο καθυστερεί η γραφειοκρατία

και τι έγγραφα πρέπει να

προσκομίσει σε εσάς.

Αν προσπαθήσει κανείς να κάνει όλη τη
διαδικασία μόνος του, η  εμπειρία έχει δείξει ότι
θα χρειαστεί κατά μέσο όρο από 12 έως 24
μήνες μέχρι την ολοκλήρωση των
παρεμβάσεων, ενώ καλείται και να συντονίζει
τους προμηθευτές αλλά και συνήθως του
ζητείται να καταβάλει πρώτα σε αυτούς το
κόστος των παρεμβάσεων ενώ θα περιμένει να
πληρωθεί με την ολοκλήρωση του φακέλου για
να πάρει κάποια στιγμή τα χρήματά του πίσω.

Εμείς επειδή λειτουργούμε ουσιαστικά ως
υπηρεσία μίας στάσης ολοκληρώνουμε την
διαδικασία το αργότερο σε 5 μήνες από την
αρχική αίτηση (βάσει στατιστικών έτους 2013)
χωρίς να απασχολούμε τον ενδιαφερόμενο και
χωρίς να χρειαστεί να καταβάλει οποιοδήποτε
ποσό στους συμβεβλημένους μας προμηθευτές
ενώ αναλαμβάνουμε και την διοικητική
επίβλεψη του έργου
χωρίς μάλιστα να μας
πληρώσει ούτε 1 ευρώ.
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά θα χρειαστούμε
με την αίτηση κάποια έγγραφα που αφορούν
την τραπεζική προέγκριση καθώς κα τον τίτλο
κτήσης και την άδεια οικοδομής του ακινήτου
και κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις που θα του
τις δώσουμε έτοιμες απλά για υπογραφή.

Κατεβάστε εδώ τη λίστα με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.

9. Μπορώ να πληρώσω ο ίδιος τα

χρήματα που αντιστοιχούν στο

ποσοστό συμμετοχής μου χωρίς να

μπλέξω με τράπεζα και δάνειο;

Ναι μπορείτε.
Στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση  κατ οίκον ΙΙ
(2018)» μπορείτε να επιλέξετε κατά την αίτηση
εάν θα χρησιμοποιήσετε τραπεζικό δάνειο ή
δικά σας χρήματα ή συνδυασμό αυτών των δύο
στο ποσοστό που επιθυμείτε. Εάν επιλέξετε την
λήψη τραπεζικού δανείου το ποσοστό
επιτοκίου επιδοτείται στο 100% (το δάνειο θα
είναι άτοκο).

Εάν επιθυμείτε μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να
προεξοφλήσετε το δάνειο χωρίς καμία
επιβάρυνση.

10. Γιατί να προτιμήσετε την

Openmind.

Ο όμιλος
Openmind
έχοντας συσσωρεύσει
πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση
αλλά και τον έλεγχο επενδυτικών
προγραμμάτων σε συνεργασία πάντα με την
Eurobank
και τις υπόλοιπες τράπεζες
δημιούργησε το πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση
κατ' οίκον ΙΙ - Με το κλειδί στο χέρι».
To Πρόγραμμα αυτό είναι πραγματικά ένα
πλήρες πακέτο υπηρεσιών κυριολεκτικά από
το Α έως το Ω που σκοπό έχει να απαλλάξει
πλήρως τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη από όλη
την γραφειοκρατία και τα άγχη. O Όμιλος
Openmind
έχει θυγατρικές διαφημιστικές
συμβουλευτικές, κατασκευαστικές και τεχνικές
εταιρίες, μόνιμα συνεργαζόμενους μηχανικούς
όλων των ειδικοτήτων αλλά και
συμβεβλημένους πιστοποιημένους
εγκαταστάτες. Με μία αίτηση στην εταιρία ο
ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα μπορέσει σε
απίστευτα σύντομο χρονικά διάστημα να
ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις στο ακίνητό του
χωρίς να βγάλει από την τσέπη του πολύτιμα
χρήματα και χωρίς να ασχοληθεί και καθόλου
ενώ θα ενημερώνεται άμεσα και υπεύθυνα σε
κάθε φάση του έργου από το τμήμα Client
Services. Aυτός είναι και ο βασικός λόγος που
θα πρέπει κάποιος να εμπιστευθεί την
Openmind και στο πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ».


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιους αφορά το πρόγραμμα

"Εξοικονομώ - Αυτονομώ (2020)".

To Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ
(2020)» είναι συγχρηματοδοτούμενο από την
ευρωπαϊκή ένωση και αφορά όλους τους
ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων,
μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι αφορά μόνο ακίνητα
οικιακής χρήσης και όχι επαγγελματικής, όπως
καταστήματα, ενώ το ίδιο φυσικό πρόσωπο
μπορεί να υποβάλει αίτηση για παραπάνω από
ένα ακίνητα είτε για ακίνητο που είναι η κύρια
κατοικία του είτε για ακίνητο του που είναι
ενοικιασμένο ως κύρια κατοικία με μέγιστο
ποσό παρεμβάσεων τις 50.000€ για ένα
ακίνητο ή 100.000€ για περισσότερα από ένα
ακίνητα ανά ΑΦΜ.

2. Ποια ακίνητα αφορά.

Είναι επιλέξιμα όλα τα διαμερίσματα
ανεξαρτήτως εμβαδού καθώς και οι
μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες παντός
τύπου αρκεί η ενεργειακή τους κατηγορία να
είναι χαμηλότερη ή ίση της Γ και οι
παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα
εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίησή τους
θα πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της
κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθμίδες.

3. Τι βελτιώσεις περιλαμβάνει σε

διαμερίσματα / μονοκατοικίες /

πολυκατοικίες.

Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι
αυτές με τις οποίες θα εξασφαλιστεί η
ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας
τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα.
Για παράδειγμα από την βαθμίδα Ε που
ανήκουν και τα περισσότερα σπίτια στην
Ελλάδα να ανέβει τουλάχιστον κατά 3
ενεργειακές βαθμίδες.
(Οι κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση, είναι
πολύ ενεργοβόρες και εφόσον δεν έχουν
προβεί σε ριζική ανακαίνιση, θα βρίσκονται με
μεγάλη πιθανότητα σε κατηγορία μικρότερη ή
το πολύ ίσης της Δ. Σε κάθε περίπτωση η
ενεργειακή κατηγορία θα προκύψει από την
ενεργειακή επιθεώρηση.)
Τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να είναι η
τοποθέτηση θερμομόνωσης εξωτερικά ή
εσωτερικά του κτιρίου ή  μόνωση της
ταράτσας, η αντικατάσταση των παλιών
κουφωμάτων με νέα, η εγκατάσταση ηλιακού
θερμοσίφωνα η αναβάθμιση του συστήματος
θέρμανσης όπως η εγκατάσταση καυστήρα
pellet, ξύλου ή βιομάζας, η εγκατάσταση
ενεργειακού τζακιού ή η εγκατάσταση αντλίας
θερμότητας συνδεδεμένα με το σύστημα
θέρμανσης ή ακόμα και η τοποθέτηση
συστημάτων σκίασης όπως τέντες, ρολά και
εξώφυλλα, η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού
Συστήματος κ.α.

4. Τι χρήματα πρέπει να διαθέσει ο

ενδιαφερόμενος και με τι  όρους,

εφόσον μπει στο πρόγραμμα.

Με το ειδικό πρόγραμμα της Openmind
«Εξοικονομώ - Αυτονομώ (2020)» «Με το
κλειδί στο χέρι»
τα μόνα χρήματα τα οποία
θα πληρώσει ο ενδιαφερόμενος αφορούν την
αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή και τα
οποία θα του επιστραφούν στο ακέραιο με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας γιατί είναι
επιδοτούμενα 100%.
Όλα τα υπόλοιπα αφορούν
Δωρεάν
επιδότηση από το ΕΣΠΑ και άτοκο δάνειο.
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των
παρεμβάσεων (μαζί με το ΦΠΑ ) είναι 50.000€
ανά ιδιοκτησία και 100.000€ ανά ΑΦΜ στην
περίπτωση αίτησης σε παραπάνω από ένα
ακίνητο. Ανάλογα με την εισοδηματική
κατηγορία που θα ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος
θα λάβει αντίστοιχο ποσό δωρεάν
επιχορήγησης και το υπόλοιπο θα είναι άτοκο
δάνειο, η διάρκεια του οποίου μπορεί να είναι
4, 5 ή 6 έτη κατ επιλογήν του ίδιου, και αν
θελήσει οποιαδήποτε στιγμή να το
προεξοφλήσει δεν έχει καμία επιβάρυνση ενώ
μπορεί και να είναι ίδια κεφάλαια.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα χρειαστεί να βγάλει
χρήματα από την τσέπη του διότι το
πρόγραμμα της
Openmind
εξασφαλίζει ότι οι
συμβεβλημένοι με τον όμιλο προμηθευτές δεν
θα έχουν καμία οικονομική συναλλαγή με τον
ενδιαφερόμενο αλλά θα πληρωθούν απευθείας
από το πρόγραμμα.
Έτσι απαλλάσσεται τελείως ο ενδιαφερόμενος
από την πίεση και απλά τα αναλαμβάνει όλα η
Openmind ως επίσημος σύμβουλος του έργου
και μάλιστα εντελώς
ΔΩΡΕΑΝ
.
Αυτή είναι και η σημαντικότερη παράμετρος
του ειδικού προγράμματος της Openmind.

5. Τι προϋποθέσεις πρέπει να

πληρούνται για να μπει στο

πρόγραμμα.

Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να έχει
ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία (επικαρπία, ψιλή
κυριότητα) οποιουδήποτε ποσοστού σε
επιλέξιμο ακίνητο.
Όσον αφορά το ακίνητο μπορεί να είναι
διαμέρισμα ή μονοκατοικία οποιουδήποτε
έτους κατασκευής αρκεί να υφίσταται νόμιμα
και να είναι κύρια κατοικία, να μην  είναι
επαγγελματικής χρήσης και να είναι
ενεργειακής κατηγορίας από Γ και κάτω.

6. Τι ποσοστό επιδότησης θα λάβω;

To ποσοστό της δωρεάν επιδότησης που
δικαιούστε εξαρτάται από το εισόδημά σας,
σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό
σας και προσαυξάνεται κατά 10% εάν ανήκετε
στου πληγέντες από τον Covid-19, επιπλέον
10% εάν το ακίνητο ανέβει από την βαθμίδα
Ζ/Η στην Β ενώ προβλέπεται +10% για τις
Λιγνιτικές περιοχές Δ. Μακεδονίας και
Μεγαλόπολης.

Το συνολικό ποσοστό επιδότησης μπορεί να
φτάσει max. έως 95%. Εφόσον είστε
παντρεμένος/η θα πρέπει να υπολογίσετε το
συνολικό οικογενειακό εισόδημα Πίνακας Γ2
Εισόδημα επιβολής εισφοράς, Συνολικό
εισόδημα).
Δείτε αναλυτικά στον πίνακα δεξιά το ποσοστό
επιδότησης ανάλογα με το εισόδημα (κλικ για
μεγέθυνση).


7. Θα πληρώσω αμοιβή για τις

υπηρεσίες της Openmind;

ΌXI απολύτως καμία αμοιβή δεν θα πληρώσετε
εσείς στην Openmind.
H εταιρία θα αμειφθεί ως επίσημος σύμβουλος
του έργου, απ' ευθείας από το πρόγραμμα και
χωρίς απολύτως καμία οικονομική
επιβάρυνση σε εσάς.
Η αμοιβή συμβούλου ποσού 248€ είναι
100%
επιδοτούμενη από το πρόγραμμα
και 
καταβάλλεται απευθείας από την  τράπεζα
προς την
Openmind.
Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται μόνο αφού
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις στο
ακίνητο, έχει γίνει η 2η ενεργειακή
επιθεώρηση και έχει εγκριθεί από την
αντίστοιχη ελεγκτική υπηρεσία του
Υπουργείου. (όπως αναφέρεται και στην
ιστοσελίδα της Openmind).


8. Πόσο καθυστερεί η γραφειοκρατία

και τι έγγραφα πρέπει να

προσκομίσει σε εσάς.

Αν προσπαθήσει κανείς να κάνει όλη τη
διαδικασία μόνος του, η  εμπειρία έχει δείξει
ότι θα χρειαστεί κατά μέσο όρο από 12 έως 24
μήνες μέχρι την ολοκλήρωση των
παρεμβάσεων, ενώ καλείται και να συντονίζει
τους προμηθευτές αλλά και συνήθως του
ζητείται να καταβάλει πρώτα σε αυτούς το
κόστος των παρεμβάσεων ενώ θα περιμένει να
πληρωθεί με την ολοκλήρωση του φακέλου
για να πάρει κάποια στιγμή τα χρήματά του
πίσω.

Εμείς επειδή λειτουργούμε ουσιαστικά ως
υπηρεσία μίας στάσης ολοκληρώνουμε την
διαδικασία το αργότερο σε 5 μήνες από την
αρχική αίτηση (βάσει στατιστικών έτους 2013)
χωρίς να απασχολούμε τον ενδιαφερόμενο και
χωρίς να χρειαστεί να καταβάλει οποιοδήποτε
ποσό στους συμβεβλημένους μας προμηθευτές
ενώ αναλαμβάνουμε και την διοικητική
επίβλεψη του έργου
χωρίς μάλιστα να μας
πληρώσει ούτε 1 ευρώ.
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά θα
χρειαστούμε με την αίτηση κάποια έγγραφα
που αφορούν την τραπεζική προέγκριση
καθώς κα τον τίτλο κτήσης και την άδεια
οικοδομής του ακινήτου και κάποιες
υπεύθυνες δηλώσεις που θα του τις δώσουμε
έτοιμες απλά για υπογραφή.

Κατεβάστε εδώ τη λίστα με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.

9. Μπορώ να πληρώσω ο ίδιος τα

χρήματα που αντιστοιχούν στο

ποσοστό συμμετοχής μου χωρίς να

μπλέξω με τράπεζα και δάνειο;

Ναι μπορείτε.
Στο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ - Αυτονομώ
(2020)»
μπορείτε να επιλέξετε κατά την αίτηση
εάν θα χρησιμοποιήσετε τραπεζικό δάνειο ή
δικά σας χρήματα ή συνδυασμό αυτών των
δύο στο ποσοστό που επιθυμείτε. Εάν
επιλέξετε την λήψη τραπεζικού δανείου το
ποσοστό επιτοκίου επιδοτείται στο 100% (το
δάνειο θα είναι άτοκο).

Εάν επιθυμείτε μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή
να προεξοφλήσετε το δάνειο χωρίς καμία
επιβάρυνση.

10. Γιατί να προτιμήσετε την

Openmind.

Ο όμιλος
Openmind
έχοντας συσσωρεύσει
πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση
αλλά και τον έλεγχο επενδυτικών
προγραμμάτων σε συνεργασία πάντα με την
Eurobank
και τις υπόλοιπες τράπεζες,
δημιούργησε το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ -
Αυτονομώ (2020) - Με το κλειδί στο χέρι».
To Πρόγραμμα αυτό είναι πραγματικά ένα
πλήρες πακέτο υπηρεσιών κυριολεκτικά από
το Α έως το Ω που σκοπό έχει να απαλλάξει
πλήρως τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη από όλη
την γραφειοκρατία και τα άγχη. O Όμιλος
Openmind
έχει θυγατρικές διαφημιστικές
συμβουλευτικές, κατασκευαστικές και τεχνικές
εταιρίες, μόνιμα συνεργαζόμενους μηχανικούς
όλων των ειδικοτήτων αλλά και
συμβεβλημένους πιστοποιημένους
εγκαταστάτες. Με μία αίτηση στην εταιρία ο
ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα μπορέσει σε
απίστευτα σύντομο χρονικά διάστημα να
ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις στο ακίνητό του
χωρίς να βγάλει από την τσέπη του πολύτιμα
χρήματα και χωρίς να ασχοληθεί και καθόλου
ενώ θα ενημερώνεται άμεσα και υπεύθυνα σε
κάθε φάση του έργου από το τμήμα Client
Services. Aυτός είναι και ο βασικός λόγος που
θα πρέπει κάποιος να εμπιστευθεί την
Openmind και στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ
- Αυτονομώ (2020)».


Πίνακας Εισοδημάτων Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2020
Αρχική  |  Ποιοί Είμαστε  |  On Line αίτηση "Εξοικονομώ"  |  Επικοινωνία  |
Εγγραφή στα Νέα της Openmind
"Εξοικονομώ κατ' οίκον" TV Spot
facebook openmind
Designed by Openmind - All rights reserved 2013 - 2014 | Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου | Πολιτική προσωπικών δεδομένων

iso openmind
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Δεκτές Όλες οι Πιστωτικές και Χρεωστικές κάρτες
Εξοικονόμηση
 
εξοιονομω αυτονομω πατρα