Κάλυψη Εξόδων ΝοσηλείαςΠέρα και πάνω από όλα τα ανθρώπινα αγαθά υπάρχει ένα που είναι το πολυτιμότερο.


H υγεία.Επειδή λοιπόν η υγεία μας είναι η πρώτη προτεραιότητα, εμπιστευτείτε την στην πρώτη ασφαλιστική, την Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων υγείας, ικανών να καλύψουν όλες τις πιθανές ανάγκες σας για τη φροντίδα της υγείας, της δικής σας και της οικογένειάς σας.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με τα οικογενειακά προγράμματα υγείας είναι τα εξής:

•  Πλήρη κάλυψη με υψηλά όριο ευθύνης της Εταιρίας
•  100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο επιλέξετε στην Ελλάδα και το εξωτερικό
•  Τυχόν έξοδα που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη νοσηλεία σας.
•  Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check - up) ή προγεννητικό έλεγχο σε περίπτωση εγκυμοσύνης
•  Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς νοσηλεία.
•  Κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
•  Επίδομα Τοκετού στην μητέρα
•  Κάλυψη εξόδων συνοδού ή αποκλειστικής νοσοκόμας
•  Επιβράβευση για τη χρήση ταμείου, σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και συγκεκριμένα αύξηση του ανώτατου ορίου κάλυψης των εξόδων προ και μετά τη νοσηλεία.
•  Σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις ασφαλίστρου κατά 20% για τον/την σύζυγο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο παιδί και δωρεάν ασφάλιση από το 4ο παιδί και άνω
•  Πρόσθετες Υπηρεσίες Υγείας μέσω Δικτύου Ιατρών, Δικτύου Οδοντιατρείων, Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων, Συνεργασιών με νοσοκομεία, για τους κατόχους προγράμματος ασφάλισης υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής το οποίο καλύπτει και έξοδα εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων


Δείτε εδώ τα Νέα TV Spot της
Εθνικής Ασφαλιστικής.
Τελευταία Νέα
ΜΕΝU
SOCIAL
TV Spot "Openmind Group"
Μιαούλη 21 Πάτρα
Τηλ.:
2610 3434403
Kιν.: 6936 123456
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Design by Openmind | Copyright © 2018 Openmind Group| All Rights reserved | e-mail: info@open-mind.gr | www.open-mind.gr

Όροι χρήσης | Πολιτική Απορρήτου | Πολιτική προσωπικών δεδομένων
Με το κύρος και τη σιγουριά της Εθνικής Ασφαλιστικής